Ponúkané priestory na prenájom

Objekt Tomášikova

Maxima 1.14

Video konferenčný prenos, tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, záznam na DVD, 200 miest na sedenie, klimatiozvané priestory, bezbariérový prístup

  • Maxima 1.14
 
 
Nexar Global plus
© copyright 2007 - 2009