Spoločnosť GLOBAL plus, s.r.o. vznikla v roku 1998

Základné imanie spoločnosti bolo postupne navyšované na dnešnú hodnotu 20 miliónov korún

Poslanie spoločnosti GLOBAL plus sa naplnilo v roku 2004, keď na základe štátneho súhlasu udeleného Uznesením vlády SR č. 725/2004 vznikla v Bratislave BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA ako prvá súkromná vysoká škola právnického zamerania.

Od akademického roka 2004/2005 poskytuje BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA úplné 3-stupňové vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore právo na Fakulte práva a od akademického roka 2005/2006 na Fakulte ekonómie a podnikania v študijnom odbore ekonomika a manažment podnikania a ekonomika a manažment medzinárodného podnikania. Od akademického roka 2007/2008 je zriadená ďalšia nová fakulta – fakulta masmédií. BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA bude v akademickom roku 2007/2008 poskytovať vzdelanie takmer 3 000 študentom.

Prostredníctvom spoločnosti GLOBAL plus, s.r.o. zabezpečila BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA pre svojich študentov už v prvých rokoch svojej existencie nadštandardné materiálno-technické podmienky pre kvalitnú výuku svojich študentov.

GLOBAL plus, s.r.o. vybudoval pre Fakultu práva sídlo v Bratislave na Tomášikovej ulici a pre Fakultu ekonómie a podnikania zrekonštruoval areál bývalej základnej školy na Tematínskej ulici v Petržalke. Za účelom vytvorenia sociálneho komfortu pre študentov boli v obidvoch sídlach vybudované gastroprevádzky s celodenným využitím.

Sme radi, že sme pre študentov BRATISLAVSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY PRÁVA vytvorili kvalitné zázemie a že sme spoľahlivým a stabilným partnerom Bratislavskej akademickej spoločnosti n.o. - zriaďovateľa súkromnej vysokej školy.

Galérii Codum&Global poskytujeme výstavné priestory pre prezentácie diel súčasných výtvarníkov v kamennej galérii na Tematínskej 10 v Petržalke. Spoločnosť DOMEX, spol.s r.o. je organizátorom výstav obrazov a sôch vo vstupnej hale na Tomášikovej 20. Vernisáže sú organizované pravidelne v 2-mesačných intervaloch.

 
 
Nexar Global plus
© copyright 2007 - 2009 -- Túto stránku videlo 5697 návštevníkov